Budowa sztachety z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu do urzędu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie ploty PVC na plot i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu do urzędu prócz kilku przypadków.

Balustrady PVC na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenia PVC na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachetki plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane plot z plastyku na plot i bramę sztachetowa jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji gdy przewidywane balustrady PCV na plot i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements